Charlie Parker 29.8.1920-12.3.1955

 W. A. Mozart 27.1.1756-5.12.1791

    Oscar Peterson 15.8.1925-23.12.2007

  

 

 

 

 

 

    

       

 

 

 

 

 
http://www.lydarkiv.no/lydarkiv/lydarkiv.no.html
, Norsk lydarkivkonferanse 2007, lydarkivkonferansen 2007

 

 

  Grammofonstifter, sveivegrammofoner, tutgrammofoner.  lyd, musikk, platehistorie. Thomas Young, Leon Scott de Martinville, Emile Berliner. Charles Cros, Parléophon, Thomas Alva Edison, The Phonograph, Fonograf, The Edison Speaking Phonograph Company, Peder Larsen Dieseth, Charles Tainter,

 Chichester Bell, Charles Tainter, utvikler og tar patent på en konkurrent til Edisons ”Phonograph” de kaller ”Graphophone”. 1889 The Columbia Phonograph Company blir stiftet. Pathé Freres Eldridge R. Johnson. 1899 : The Gramophone Company kjøper Francis Barrauds maleri av hunden Nipper som lytter til en fonograf. For å passe som His Master's Voice logo blir fonografen omgjort til en grammofon. His Master’s Voice (HMV) The Victor Talking Machine Company Victor Records. Edvard Grieg, spiller inn sin første plate i Paris 3. mai 1903.

    steel grammophone needles  gramafonstifter  grammafonstifter steel gramophone needles  stålstifter stift platespiller

De første norske grammofonplatene blir spilt inn på Grand Hotell i Kristiania i desember. The Gramophone Company spilte inn 91 kutt. Nr. 1 er en parodi på Terje Vigen og nr. 2 er, Bal i Hallingdal, med skuespilleren , Adolf Østbye, (1869-1907) og trekkspilleren, Carl Mathisen , (1870-1933).
Lee de Forest Edisons Blue Amberol Edisons Diamond Disc
Original Dixieland Jazz Band (ODJB) gir ut det som blir regnet som verdens første jazzplate 26. februar 1917. Platen VIC 18255 inneholder "Livery Staple Blues" og "Dixieland Jass Band One-Step". Platen selger i 1,5 millioner eksemplarer og innleder jazzalderen i grammofonindustrien.
Columbia, 1905, Symphonion, Victor Victrola XVI, Nipper, grammofonstifter, stålstifter, steel gramophone needles,